Sự khác nhau giữa VPS và Cloud VPS

Khái niệm: Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo. Cloud VPS là một hệ thống được xây dựng

So sánh máy chủ ảo và server riêng

Khái niệm cơ bản: Dedicated server (Máy chủ) là một loại lưu trữ trên internet mà người dùng có thể thuê toàn bộ một máy chủ, không hề chia sẻ với bất cứ ai.

Một số lỗi thường gặp phải khi sử dụng máy chủ ảo và cách khắc phục

Một số lỗi thường gặp phải khi sử dụng máy chủ ảo Trong thời gian đầu khi vừa thuê máy chủ VPS, các bạn thường mắc những sai lầm đơn giản nhưng khá phiền

Cần lưu ý các vấn đề gì khi lựa chọn máy chủ ảo (VPS)

Trước đây, khi nhắc đến dịch vụ VPS, người dùng cá nhân thường lè lưỡi mức giá rất chát của nó. Tuy nhiên, khoảng 3 năm lại đây xuất hiện ngày càng nhiều các

Ưu – nhược điểm của máy chủ ảo – VPS?

Máy chủ ảo là gì? Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy

Các cách quản lý Máy chủ ảo (VPS)

Khái niệm về máy chủ ảo (VPS) Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là: dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều

So sánh giữa Máy chủ ảo (VPS) và VPS Cloud

Trên thị trường hiện nay, các nhà cung cấp thường đưa ra 2 loại VPS đó là: VPS thông thường: 1 máy chủ vật lý chia ra nhiều VPS trên nó VPS Cloud: Các

Lợi ích sử dụng Máy chủ ảo (VPS)

Khái niệm về máy chủ ảo (VPS) Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là phương pháp phân chia một server vật lý thành nhiều server riêng. Mỗi server là một hệ thống hoàn

VPS được dùng để làm gì?

VPS (máy chủ ảo) là gì? VPS (Virtual Private Server) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau