cho thuê máy chủ ảo

Ưu – nhược điểm của máy chủ ảo – VPS?

Máy chủ ảo là gì? Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy

Các cách quản lý Máy chủ ảo (VPS)

Khái niệm về máy chủ ảo (VPS) Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là: dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều

So sánh giữa Máy chủ ảo (VPS) và VPS Cloud

Trên thị trường hiện nay, các nhà cung cấp thường đưa ra 2 loại VPS đó là: VPS thông thường: 1 máy chủ vật lý chia ra nhiều VPS trên nó VPS Cloud: Các

Lợi ích sử dụng Máy chủ ảo (VPS)

Khái niệm về máy chủ ảo (VPS) Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là phương pháp phân chia một server vật lý thành nhiều server riêng. Mỗi server là một hệ thống hoàn

VPS được dùng để làm gì?

VPS (máy chủ ảo) là gì? VPS (Virtual Private Server) là dạng máy chủ ảo được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ khác nhau