Uncategorized

Lý do bạn nên sử dụng máy chủ ảo VPS cho hệ thống website của mình

Máy chủ ảo (vps) là gì? Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo. Trong khi trên 1 server

Sử dụng Máy chủ ảo Cloud có những lợi ích gì?

Cloud VPS là gì? Cloud VPS là một hệ thống được xây dựng trên nền tảng điên toán đám mây cloud sử dụng công nghệ vmware. Cloud Vps là một giải pháp lưu trữ web,